kamenny-malikov-zevzduchu-2
kamenny-malikov-zevzduchu-1
kamenny-malikov-zevzduchu-3
kamenny-malikov-zevzduchu-4
kamenny-malikov-zevzduchu-5
kamenny-malikov-zevzduchu-6
kamenny-malikov-zevzduchu-7
kamenny-malikov-zevzduchu-8
kamenny-malikov-zevzduchu-9
kamenny-malikov-zevzduchu-11
kamenny-malikov-zevzduchu-10
kamenny-malikov-zevzduchu-12
kamenny-malikov-zevzduchu-13
kamenny-malikov-zevzduchu-14
kamenny-malikov-zevzduchu-15
kamenny-malikov-zevzduchu-16
kamenny-malikov-zevzduchu-24
kamenny-malikov-zevzduchu-23
kamenny-malikov-zevzduchu-21
kamenny-malikov-zevzduchu-20
kamenny-malikov-zevzduchu-19
kamenny-malikov-zevzduchu-18
kamenny-malikov-zevzduchu-17
Kamenný Malíkov » Obecní úřad » Dotační program obce

Dotační program obce

Domácí čistírny odpadních vod (DČOV) pro rok 2024 – 2028

Obec Kamenný Malíkov vyhlašuje ke dni 2.1.2024 výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Dotačního programu obce s názvem „Zařízení pro čištění a vypouštění
odpadních vod pro rok 2024-2028“.

Veškeré podklady pro získání podpory z výše uvedeného Dotačního programu obce jsou
zveřejněny na webových stránkách obce, nebo je lze získat osobně
v úředních hodinách přímo v kanceláři obecního úřadu.