kamenny-malikov-zevzduchu-2
kamenny-malikov-zevzduchu-1
kamenny-malikov-zevzduchu-3
kamenny-malikov-zevzduchu-4
kamenny-malikov-zevzduchu-5
kamenny-malikov-zevzduchu-6
kamenny-malikov-zevzduchu-7
kamenny-malikov-zevzduchu-8
kamenny-malikov-zevzduchu-9
kamenny-malikov-zevzduchu-11
kamenny-malikov-zevzduchu-10
kamenny-malikov-zevzduchu-12
kamenny-malikov-zevzduchu-13
kamenny-malikov-zevzduchu-14
kamenny-malikov-zevzduchu-15
kamenny-malikov-zevzduchu-16
kamenny-malikov-zevzduchu-24
kamenny-malikov-zevzduchu-23
kamenny-malikov-zevzduchu-21
kamenny-malikov-zevzduchu-20
kamenny-malikov-zevzduchu-19
kamenny-malikov-zevzduchu-18
kamenny-malikov-zevzduchu-17
Kamenný Malíkov » Otevřený dopis obcím od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Otevřený dopis obcím od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Dobrý den,
přeposíláme žádost (otevřený dopis obcím) Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje:

Vážení spoluobčané,

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje eviduje v posledních dnech markantní nárůst počtu požárů v přírodním prostředí. Každý den profesionální i dobrovolné jednotky vyjíždějí již k desítkám požárů v souvislosti se žněmi, kdy v kombinaci s klimatickými podmínkami těchto dní (sucho, slunečno) dochází k mnoha požárům.

Počet požárů v přírodním prostředí se běžně pohybuje v průměru jednotek za den. Nyní zasahujeme denně průměrně u 13 požárů, které denně likviduje 30 – 40 hasičských jednotek.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje na situaci do současné doby reagoval apelací prostřednictvím médií na dodržování všech bezpečnostních pravidel a dále připomenutím možnosti udělení sankcí při jejich porušení.

Obracíme se na Vás se stejným doporučením. Apelujeme v katastru Kamenný Malíkov na občany a právnické a podnikající fyzické osoby, které v těchto dnech provádějí nebo mohou provádět jakékoliv požárně nebezpečné práce v přírodním prostředí (žňové práce, turisté, apod.). Prosíme všechny o dodržování bezpečnostních opatření při manipulaci s ohněm.

Rozdělávání ohně v lese a na otevřených prostranstvích se na základě nastalé situace zakazuje až do zlepšení situace.

Velmi Vám děkujeme za spolupráci.

plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje

Gernot Daumann
starosta obce Kamenný Malíkov